Chuyển Văn phòng

Công ty TNHH Okasan Livic Việt Nam đã trải qua ba năm kể từ khi thành lập năm 2015. Trong khoảng thời gian đó, số lượng nhân viên không ngừng tăng lên, vì vậy diện tích văn phòng hiện hữu (146㎡) đã trở nên chật hẹp. Get more information in casinot netissä. Hơn nữa, dự kiến trong năm tới Công ty sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân lực cho nhu cầu phát triển, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định chuyển đến văn phòng mới với diện tích rộng hơn (272㎡).

Trong môi trường làm việc mới, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của Công ty.

 

[Địa chỉ Văn phòng]

OKASAN LIVIC VIETNAM CO.,LTD

4F B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District,

Ho Chi Minh City, Vietnam

TEL:+84-28-3512-6032

FAX:+84-28-3511-2326


Recommended Posts